hlavni
pořad bohoslužeb
Datum Svátek Čas Intence
Sobota 1.1. Slavnost Matky Boži Panny Marie 9:00 Za + Zdenka a Vlastimilu Neusserových
Neděle 2.1. 2. neděle po narození Páně 9:00 Za + rodiče Kolářovy, Tvardkovy a živou rodinu z obou stran
Čtvrtek 6.1. Slavnost Zjevení Páně - Tři Králové 17:00 Na úmysl dárce
Pátek 7.1. Pátek po Zjevení Páně 17:00 Na úmysl dárce
Sobota 8.1. Sobota po Zjevení Páně 17:00 Za + Marii Krejčíkovou a duše v očistci
Neděle 9.1. Svátek Křtu Páně 9:00 Na poděkovaní za 80 let života s prosbou o Boží požehnání a ochranu P. Marie
Čtvrtek 13.1. Čtvrtek 1. týdne v mezidobí 17:00
Pátek 14.1. Pátek 1. týdne v mezidobí 17:00
Sobota 15.1. Sobota 1. týdne v mezidobí 17:00 Za + Martu Golisovou, + rodiče Ladislava a Annu Golisovou. Za zdraví celé rodiny Golisové
Neděle 16.1. 2. neděle v mezidobí 9:00 Za + manžela Jaroslava Schwarze
Čtvrtek 20.1. Čtvrtek 2. týdne v mezidobí 17:00
Pátek 21.1. Památka sv. Anežky 17:00
Sobota 22.1. Sobota 2. týdne v mezidobí 9:00
Neděle 23.1. 3. neděle v mezidobí 9:00
Čtvrtek 27.1. Čtvrtek 3. týdne v mezidobí 17:00
Pátek 28.1. Památka sv. Zomáše Akvinského 17:00
Sobota 29.1. Sobota 3. týdne v mezidobí 17:00
Neděle 30.1. 4. nneděle v mezidobí 9:00 Za + Eduarda a Marii Michálkovy a Františka Poppa