hlavni
pořad bohoslužeb
Datum Svátek Čas Intence
Čtvrtek 3.10. Čtvrtek 26. týdne v mezidobí 17:00 Za + lékárníky a poděkování za poslání
Pátek 4.10. Památka sv. Františka z Assisi 17:00 Za + Jiřinu Randýskovou, manžela a rodiče z obou stran
Sobota 5.10. Sobota 26. týdne v mezidobí 17:00 Na úmysl dárce
Neděle 6.10. 27. neděle v mezidobí 9:00 Za členy živého růžence
Čtvrtek 10.10. Čtvrtek 27. týdne v mezidobí 17:00
Pátek 11.10. Pátek 27. týdne v mezidobí 16:00 Mariánské večeřadlo
17:00
Sobota 12.10. Sobota 27. týdne v mezidobí 17:00 Za Boží pomoc pro vnučku a živou rodinu
Neděle 13.10. 28. neděle v mezidobí 9:00 Za + Zdenku, josefa a Ivo Korce
Čtvrtek 17.10. Památka sv. Ignáce z Antiochie 17:00
Pátek 18.10. Svátek sv. Lukáše, evangelisty 17:00 Mariánské večeřadlo + mše svatá
Sobota 19.10. Sobota 28. týdne v mezidobí 18:00
Neděle 20.10. 29. neděle v mezidobí 9:00 Za + rodiče Marii a Josefa Schwarzových a syny Jaroslava a Pavla
Čtvrtek 24.10. Čtvrtek 29. týdne v mezidobí 17:00
Pátek 25.10. Pátek 29. týdne v mezidobí 16:00 Mariánské večeřadlo
17:00
Sobota 26.10. Sobota 29. týdne v mezidobí 17:00 Za + Pavlínu Mičicovou a duše v očistci
Neděle 27.10. 30. neděle v mezidobí 9:00 Za + Růženu a Jana Kozlových a rodiče z obou stran
Čtvrtek 31.10. Čtvrtek 30. týdne v mezidobí 17:00