hlavni
pořad bohoslužeb
Datum Svátek Čas Intence
Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 8:00
9:00
10:00 Za + Jaroslava Schwarce
Sobota 2.1. Sobota po 1. neděli Vánoční 17:00
Neděle 3.1. Slavnost Zjevení Páně 8:00 Za syna Tomáše a jeho rodinu, s prosbou o Boží požehnání
9:00
10:00
Čtvrtek 7.1. Sobota po Zjevení Páně 17:00
Pátek 8.1. Pátek po Zjevení Páně 17:00
Sobota 9.1. Sobota po Zjevení Páně 17:00 Za živou rodinu
Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně 8:00 Na poděkování P. Bohu za 85 let života, s prosbou o Boží požehnání do dalších let.
9:00
10:00
Čtvrtek 14.1. Čtvrtek 1. týdne v mezidobí 17:00
Pátek 15.1. Pátek 1. týdne v mezidobí 17:00
Sobota 16.1. Sobota 1. týdne v mezidobí 17:00
Neděle 17.1. 2. neděle v mezidobí 8:00 Na poděkování za 80 let života Zdenka Prokopa s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let
9:00
10:00
Čtvrtek 21.1. Památka sv. Anežky 17:00
Pátek 22.1. Pátek 2. týdne v mezidobí 17:00
Sobota 23.1. Sobota 2. týdne v mezidobí 17:00
Neděle 24.1. 3. neděle v mezidobí 8:00 Za farníky ze Žabně
9:00
10:00
Čtvrtek 28.1. Památka sv. Tomáše Akvinského 17:00
Pátek 29.1. Pátek 3. týdne v mezidobí 17:00
Sobota 30.1. Sobota 3. týdne v mezidobí 17:00
Neděle 31.1. 4. neděle v mezidobí 8:00 Za + Eduarda a Marii Michálkovy a Františka Poppa
9:00
10:00