hlavni
pořad bohoslužeb
Datum Svátek Čas Intence
Čtvrtek 6.5. Čtvrtek po 5. neděli velikonoční 18:00 Na jistý úmysl
Pátek 7.5. Pátek po 5. neděli velikonoční 18:00
Sobota 8.5. Sobota po 5. neděli velikonoční 18:00
Neděle 9.5. 6. neděle velikonoční 9:00 Za + Vladimíra Lišku a + Marii Burgetovou
Čtvrtek 13.5. Památka Panny Marie Fatimské 18:00
Pátek 14.5. Svátek sv. Matěje 18:00
Sobota 15.5. Sobota po 6. neděli velikonoční 18:00
Neděle 16.5. Slavnost Nanebevstoupení Páně 9:00
Čtvrtek 20.5. Čtvrtek po 7. neděli velikonoční 18:00
Pátek 21.5. Pátek po 7. neděli velikonoční 18:00
Sobota 22.5. Sobota po 7. neděli velikonoční 18:00 Za živou rodinu
Neděle 23.5. Slavnost Seslání Ducha Svatého 9:00 Za + Rudolfa Guntera, manželku Marii, sourozence a rodiče z obou stran
Čtvrtek 27.5. Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 18:00
Pátek 28.5. Pátek 8. týdne v mezidobí 18:00
Sobota 29.5. Sobota po 8. týdne v mezidobí 18:00
Neděle 30.5 Slavnost Nejsvětější Trojice 9:00 Za + Karla Olšovského, bratry, rodiče a duše v očistci