hlavni
pořad bohoslužeb
Datum Svátek Čas Intence
Neděle 30.6. 13. neděle v mezidobí 9:00 mše svatá na faře
Čtvrtek 4.7. Čtvrtek 13. týdne v mezidobí 18:00 úklid kostela
Pátek 5.7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 8:00 Za + Jarmilu Urbanovou
Sobota 6.7. Sobota 13. týdne v mezidobí 18:00
Neděle 7.7. 14. neděle v mezidobí 9:00 Za živou rodinu Podolskou a Patschovou s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie
Čtvrtek 11.7. Svátek sv. Benedikta 18:00
Pátek 12.7. Pátek 14. týdne v mezidobí 17:00 Mariánské večeřadlo
18:00 Za + rodinu Güntherovou
Sobota 13.7. Sobota 14. týdne v mezidobí 18:00 Za P. Milana Adámka - 50 let kněžství
Neděle 14.7. 15. neděle v mezidobí 9:00 Za + P. Rudolfa Stibora
Po dobu dovolené P. Nawarowského se v případě potřeby pohřbu obracejte na paní Podolskou.
Neděle 21.7. 16. neděle v mezidobí 7:45 Za + rodinu Lednickou a Kobelkovou
Neděle 28.6. 17. neděle v mezidobí 7:45 Za + Zděňku, Josefa a Ivo Korce