hlavni

výsledky tříkrálové sbírky

Přehled kasiček

Kasička Částka
Adamusová Zdeňka 3 460,-
Dybová Lucie 4 984 ,-
Horutová Simona 2 782,-
Janošková Věra 6 962,-
Javorková Jana 6 399,-
Klepková Dagmar 1 761,-
Klimundová Petra 3 525,-
Kunát Martin 5 348,-
Lišková Zdislava 20 915,-
Peřinová Darina 7 298,-
Staňková Marie (Oprechtice) 10 981,-
Schwarzová Margita 8 743,-
Šugarová Radmila 9 618,-
Šugarová Šárka 5 020,-
Švach Karel 4 169,-
celkem 101 965,-

Všem koledníkům i štědrým dárcům děkujeme.

přidáno 20.1.2019

Přehled kasiček

Kasička Částka
Zdislava Lišková 19 158,-
Darina Peřinová 7 183,-
Dagmar Klepková 1 460,-
Petra Klimundová 4 138,-
Marie Staňková 11 319,-
Karel Švach 4 815,-
Simona Horutová 3 178,-
Jana Javorková 6 181,-
Radmila Šugarová 11 912,-
Věra Janošková 5 833,-
Zuzana Kunátová 3 124,-
Petra Dvorníková 2 330,-
Zdeňka Adamusová 3 240,-
Margita Schwarzová 7 932,-
Lucie Dybová 4 486,-
celkem 96 189,-

přidáno 4.2.2018

Výsledky tříkrálové sbírky 2018:

V Paskově se do 15 pokladniček vybralo 84970 Kč. V Oprechticích se vybralo 11319 Kč. Celkem se vybralo 96189Kč. Děkujeme všem dárcům a všem, kteří se ve svém volném čase rozhodli pomoci.

přidáno 28.1.2018

Přehled sbírek na Listopad

přidáno 5.11.2017

Přehled sbírek na říjen

přidáno 1.10.2017

Znám své město?

V letošním roce se opět uskuteční Noc kostelů a sní spojená soutěž Znám své město? Záznamový arch k soutěži naleznente zde.

přidáno 20.5.2017

Jubilejní rok Fatimy - Podmínky pro získání plnomocných odpustků

Pro důstojné prožití oslav stého výročí zjevení ve Fatimě, z rozhodnutí papeže Františka, je jubilejní rok obdarován plnomocnými odpustky, od 27. listopadu 2016 až do 26. listopadu 2017.

Plnomocné odpustky jubilea se udělují:

a) věřícím, kteří vykonají pouť do Fatimy a s úctou se zúčastní některé z oslav nebo modliteb ke cti Panny Marie, pomodlí se „Otče nás“, vyznání víry (Credo) a budou vzývat Pannu Marii Fatimskou;

b) věřícím, kteří se zbožností uctí sochu Panny Marie Fatimské, která je slavnostně vystavena k veřejné úctě v jakémkoliv chrámu, oratoři či na vhodném místě, ve výroční dny zjevení (13. den v měsíci od května do října 2017) a kdo se s úctou zúčastní oslav v modlitbě ke cti Panny Marie, pomodlí se „Otče nás“, vyznání víry (Credo) a bude vzývat Pannu Marii Fatimskou;

c) věřícím, kteří vzhledem ke svému věku, nemoci nebo z jiného vážného důvodu nemohou cestovat, činí pokání ze všech svých hříchů s pevným předsevzetím splnit, jakmile jim to bude možné, tři podmínky níže uvedené, před malou soškou Panny Marie z Fatimy, ve výročních dnech zjevení, duchovně ve spojení s oslavami jubilea, odevzdají s důvěrou Milosrdnému Bohu skrze Pannu Marii své modlitby a bolesti nebo oběti jejich vlastního života.

K získání plnomocných odpustků je třeba, aby věřící, kteří konají pravé pokání a naplněni láskou, musí splnit obvyklé podmínky: svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.

přidáno 5.3.2017

výsledky tříkrálové sbírky

Stejně jako každý rok se i letos v naší farnosti uskutešnila Tříkrálová sbírka. V tabulce najdete sumu, která se letos vybrala.

Kasička Částka
Petra Dvorníková 1 611,-
Jana Javorková 7 239,-
Šárka Šugarová 6 474,-
Darina Peřinová 6 895,-
Margita Schwarzová 6 077,-
Vladislava Lyčková 1 458,-
Simona Horutová 3 135,-
Zdislava Lišková 15 239,-
Karel Švach 5 642,-
Radmila Šugarová 6 857,-
Michaela Dvořáková 2 490,-
Petra Klimundová 3 768,-
Marie Staňková 9 934,-
Věra Janošková 5 749,-
Lucie Dybová 5 152,-
celkem 87 720,-

Letošní rok vybíralo 15 skupinek a zapojilo se přes 20 dětí. Všem dárcům děkujeme za vlídné přijetí.

přidáno 20.1.2017