hlavni

Výsledky tříkrálové sbírky 2020

S Tříkrálovou sbírkou chodilo dohromady 47 koledníků. Děkujeme jim za jejich trpělivost a službu pro potřebné. Jsme rádi, že se v Paskově našlo tolik štědrých dárců. Také jim za jejich příspěvky děkujeme. Celkem se vybralo 105 323 Kč, rozpis pokladniček naleznete zde.

přidáno 18.1.2020

výsledky tříkrálové sbírky

Přehled kasiček

Kasička Částka
Adamusová Zdeňka 3 460,-
Dybová Lucie 4 984 ,-
Horutová Simona 2 782,-
Janošková Věra 6 962,-
Javorková Jana 6 399,-
Klepková Dagmar 1 761,-
Klimundová Petra 3 525,-
Kunát Martin 5 348,-
Lišková Zdislava 20 915,-
Peřinová Darina 7 298,-
Staňková Marie (Oprechtice) 10 981,-
Schwarzová Margita 8 743,-
Šugarová Radmila 9 618,-
Šugarová Šárka 5 020,-
Švach Karel 4 169,-
celkem 101 965,-

Všem koledníkům i štědrým dárcům děkujeme.

přidáno 20.1.2019

Přehled kasiček

Kasička Částka
Zdislava Lišková 19 158,-
Darina Peřinová 7 183,-
Dagmar Klepková 1 460,-
Petra Klimundová 4 138,-
Marie Staňková 11 319,-
Karel Švach 4 815,-
Simona Horutová 3 178,-
Jana Javorková 6 181,-
Radmila Šugarová 11 912,-
Věra Janošková 5 833,-
Zuzana Kunátová 3 124,-
Petra Dvorníková 2 330,-
Zdeňka Adamusová 3 240,-
Margita Schwarzová 7 932,-
Lucie Dybová 4 486,-
celkem 96 189,-

přidáno 4.2.2018

Výsledky tříkrálové sbírky 2018:

V Paskově se do 15 pokladniček vybralo 84970 Kč. V Oprechticích se vybralo 11319 Kč. Celkem se vybralo 96189Kč. Děkujeme všem dárcům a všem, kteří se ve svém volném čase rozhodli pomoci.

přidáno 28.1.2018

Přehled sbírek na Listopad

přidáno 5.11.2017

Přehled sbírek na říjen

přidáno 1.10.2017

Znám své město?

V letošním roce se opět uskuteční Noc kostelů a sní spojená soutěž Znám své město? Záznamový arch k soutěži naleznente zde.

přidáno 20.5.2017

Jubilejní rok Fatimy - Podmínky pro získání plnomocných odpustků

Pro důstojné prožití oslav stého výročí zjevení ve Fatimě, z rozhodnutí papeže Františka, je jubilejní rok obdarován plnomocnými odpustky, od 27. listopadu 2016 až do 26. listopadu 2017.

Plnomocné odpustky jubilea se udělují:

a) věřícím, kteří vykonají pouť do Fatimy a s úctou se zúčastní některé z oslav nebo modliteb ke cti Panny Marie, pomodlí se „Otče nás“, vyznání víry (Credo) a budou vzývat Pannu Marii Fatimskou;

b) věřícím, kteří se zbožností uctí sochu Panny Marie Fatimské, která je slavnostně vystavena k veřejné úctě v jakémkoliv chrámu, oratoři či na vhodném místě, ve výroční dny zjevení (13. den v měsíci od května do října 2017) a kdo se s úctou zúčastní oslav v modlitbě ke cti Panny Marie, pomodlí se „Otče nás“, vyznání víry (Credo) a bude vzývat Pannu Marii Fatimskou;

c) věřícím, kteří vzhledem ke svému věku, nemoci nebo z jiného vážného důvodu nemohou cestovat, činí pokání ze všech svých hříchů s pevným předsevzetím splnit, jakmile jim to bude možné, tři podmínky níže uvedené, před malou soškou Panny Marie z Fatimy, ve výročních dnech zjevení, duchovně ve spojení s oslavami jubilea, odevzdají s důvěrou Milosrdnému Bohu skrze Pannu Marii své modlitby a bolesti nebo oběti jejich vlastního života.

K získání plnomocných odpustků je třeba, aby věřící, kteří konají pravé pokání a naplněni láskou, musí splnit obvyklé podmínky: svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.

přidáno 5.3.2017

výsledky tříkrálové sbírky

Stejně jako každý rok se i letos v naší farnosti uskutešnila Tříkrálová sbírka. V tabulce najdete sumu, která se letos vybrala.

Kasička Částka
Petra Dvorníková 1 611,-
Jana Javorková 7 239,-
Šárka Šugarová 6 474,-
Darina Peřinová 6 895,-
Margita Schwarzová 6 077,-
Vladislava Lyčková 1 458,-
Simona Horutová 3 135,-
Zdislava Lišková 15 239,-
Karel Švach 5 642,-
Radmila Šugarová 6 857,-
Michaela Dvořáková 2 490,-
Petra Klimundová 3 768,-
Marie Staňková 9 934,-
Věra Janošková 5 749,-
Lucie Dybová 5 152,-
celkem 87 720,-

Letošní rok vybíralo 15 skupinek a zapojilo se přes 20 dětí. Všem dárcům děkujeme za vlídné přijetí.

přidáno 20.1.2017