hlavni

Ohlášky pro 2. neděli po Narození Páně

Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku, příští neděli bude sbírka na opravy kostela.

V Pátek 7.1. bude po mši svaté setkání synodní skupiny.

21. a 28. ledna bude výuka náboženství, příprava na 1. sv. přijímání a biřmování po mši svaté v kostele. Výuku povede kněz.

Od 1. do 16. ledna probíhá Tříkrálová sbírka.

Ohlášky pro 1. neděli postní

V sobotu 11.12. v 9:00 bude úklid kostela.

Prosíme farníky, kteří by byli ochotní pomáhat s odklízeném sněhu u kostela, aby se přišli domluvit do sakristie.

Ohlášky pro 31. neděli v mezidobí

V pondělí 1.11.2021 - Slavnost Všech svatých a v úterý 2.11.2021 - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé budou mše svaté v 17:00.

V pátek 5.11.2021 bude prvopáteční adorace až od 12:00.

Výuka náboženství bude první 3 týdny v listopadu probíhat ve škole každý čtvrtek od 14:30 - paní katechetka bude ještě informovat. Poslední týden bude příprava na l. sv. přijímání a biřmování ve čtvrtek a v pátek v kostele od 18:00.

Ohlášky pro 22. neděli v mezidobí

Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku.

Od měsíce září budou mše svaté ve všední dny a v soboty od 17:00.

V pátek 3.9. bude celodenní adorace Nejsvětější svátosti. Začátek je v 9:00.

V první pátky v měsíci bude po mši svaté schůzka ministrantů, příprava dětí na 1. sv. přijímání a biřmování.

Ohlášky pro 19. neděli v mezidobí

Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na opravy kostela.

Oznamujeme Vám, že v sobotu 21.8.2021 chtějí přijmout svátost manželství Anna Šugarová a Šimon Ptáčník.

Ohlášky pro 17. neděli v mezidobí

Mše svaté tento týden budou v sobotu a v neděli. V neděli bude mše za + rodinu Prokopovou a duše v očistci.

V pátek 6.8. bude opět adorační den - ještě jsou neobsazené hodiny - prosím přihlaste se u paní Podolské.

V sobotu 31.7. bude od 9 hodin úklid kostela před poutí.

Jsou volné intence mší svatýc v neděle i všední dny - úmysly lze zapsat v zákristii.

Ohlášky pro Slavnost Nanebevstoupení Páně

Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na opravy kostela. Příští týden bude sbírka na Diecézní charitu.

Ohlášky pro 6. neděli velikonoční

Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na pomoc pronásledovaným křestanům. Příští neděli bude sbírka naopravy kostela.

Ve čtvrtek bude v 17:30 modlitba růžence společenství maminek.

Ohlášky pro 3. neděli velikonoční

Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku.

Od tohoto týdne budou mše svaté ve všední dny a v sobotu začínat v 18:00.

Ve čtvrtek bude v 17:30 modlitba růžence společenství maminek.

Ohlášky pro 3. neděli postní

Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku. Příští týden bude sbírka na opravy kostela.

Ohlášky pro 4. neděli v mezidobí

Ohlášky pro 5. neděli v mezidobí

Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku. Příští týden bude sbírka na opravy kostela.

V neděli 14.2. se bude při mši svaté udělovat svátost pomazání nemocných.

Ohlášky pro 4. neděli v mezidobí

V tento týden jsou volné intence mší svatých - čtvrtek, pátek, sobota i neděle.

Ohlášky pro Slavnost Zjevení Páně

Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku. Příští týden bude sbírka na opravy kostela.

Ohlášky pro 4. neděli adventní

Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku.

Ve čtvrtek 24.12. bude možnost odnést si z kostela Betlémské světlo a to v čase 9:00 - 10:00.

Prosím o včasný příchod na půlnoční mši svatou - minimálně 10 min. před začátkem - bude se zamykat kostel.

V pátek 25.12. bude od 15:00 do 16:00 otevřen kostel pro individuální prohlídku kostela a soukromou modlitbu.

Ohlášky pro 3. neděli adventní

Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na Tv Noe.

Ve čtvrtek 17.12. bude od 9:00 brigáda - stavění betlému a zdobení stromků.

V sobotu 19.12. bude po večerní mši svaté zpovědní den.

V případě zhoršení protiepidemiologické situace se vrátíme ke třem nedělením bohoslužbám. Platil by původní rozpis - sledujte prosím média.

Ohlášky pro 2. neděli adventní

Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku. Příští neděli bude sbírka na Tv Noe.

Od neděle 13.12.2020 bude platit nový seznam účastníků nedělních bohoslužeb. Tento seznam bude platit do konce prosince. Vyjímkou je Štědrý den (Půlnoční) - bude jen jedna mše - proto je potřeba se přihlásit. Aktuální seznam je v kostele.

Ohlášky pro Slavnost Ježíše Krista Krále

Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku. Příští neděli bude sbírka na opravy kostela.

Od tohoto týdne se vrací obvyklý rozpis mší svatých, jen v neděli budou 3 mše sváté a to v 8:00, 9:00 a 10:00. Prosím o nové nahlášení intencí.

Ohlášky pro 27. neděli v mezidobí

Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku. Příští neděli bude sbírka na opravy kostela.

Ohlášky pro 25. neděli v mezidobí

V pátek 25.9. od 16:00 a v sobotu 26.9. od 8:00 bude v kostele brigáda - bude se vyklízet půda.

Ohlášky pro 23. neděli v mezidobí

Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku. Příští neděli bude sbírka na církevní školy a v kostele bude umístěna pokladníčka na Svatou zemi.

Ohlášky pro 22. neděli v mezidobí

Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku. Příští neděli bude sbírka na opravy kostela - zpovědnice.

V pátek bude po mši svaté setkání ekonomické rady.

Ohlášky pro Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku. Příští neděli bude sbírka na opravy kostela - zpovědnice.

V pátek bude na faře od 17:00 setkání mužů z farnosti.

Ohlášky pro Slavnost Těla a Krve Páně

Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na opravy kostela. Příští neděli bude sbírka na Diecézní centrum mládeže.

Ohlášky pro Slavnost Nejsvětější Trojice

Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku. Příští neděli bude sbírka na opravy kostela.

V pátek 12.6. se v našem kostele uskuteční Noc kostelů. Program naleznete zde.